Rådgivning

Vi hjælper dig til at opnå

bæredygtig driftsoptimering

Glæsel HSEQ Management arbejder over hele kloden hvor vi hjælper vores kunder med at opnå en bæredygtig forretning gennem bedre ledelsessystemer.

Vore typiske rådgivningsydelser strækker sig fra slankning og optimering af eksisterende ledelsessystemer, tilpasning til ændrede standarder og ikke mindst tilpasning til kundekrav.

Vi bistår virksomheder med at bygge ledelsessystemer op helt fra bunden - og det er vigtigt her at påpege at vi ikke leverer "hyldevare" systemer. Ledelsessystemer skal tilpasses den enkelte virksomhed og dennes behov. Det er meget vigtigt for os at virksomhedens ledelse tager aktiv del i arbejdet.
Vi arbejder såvel indenfor Off Shore Oil&Gas/Windpower industrien som med den landbaserede industri. Som det kan ses af vore referencer er vort kundeunderlag meget bredt.

image


Det er helt grundlæggende i implementeringen af et Ledelsessystem, at det skal bidrage positivt til selskabets drift og succes - . Hvis dette ikke er tilfældet , bør det omskrives eller blot smides væk Kristian Glæsel, Managing Director
image

Ledelsessystemer


Vores rådgivning bestræber sig på, at sikre de helt grundliggende principper for at arbejdet med ledelsessystemer bliver det bærende element i et hvilket som helst ledelsessystem. 
Med den nye struktur for ledelsesstandarder generelt og for ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001 især står mange virksomheder overfor ikke uvæsentlige udfordringer i forhold til ikke blot implementering men også til accept af systemerne i de almindelige driftsmæssige forhold og i den øverste ledelse.
Vi bidrager til den grundlæggende forståelse der skal sikre systemets levedygtighed og tilpasning til den enkelte virksomhed.

Koncept

Baseret på mere end 20 års erfaring i at arbejde med offentlig service, certificering , rådgivning og udvikling af Ledelses Standarder er vi overbeviste om at  vi er i stand til at hjælpe dig og din organisation til at få det rigtige koncept for dit Ledelsessystem