Lead Auditor Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet på samme kursus

course image

Lead Auditor Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet på samme kursus

Lead Auditor ISO 45001:2018
Lead Auditor ISO 14001:2015
ISO 9001.2015

Bliv eksamineret Lead Auditor i miljø-, arbejdsmiljø – og kvalietsledelse på ét og samme kursus.

Som følge af den tætte sammenhæng i forhold til opbygningen af de tre standarder er det nu muligt at tilbyde en fælles Lead Auditor uddannelse for disse der giver rigtig god mening

Kursusbeskrivelse:
Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i? 
Både ja og nej – kurset her dækker tre standarder, der er hinanden så lig, at det er muligt at gennemgå dem alle samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. Hertil kommer en udvidet eksamen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil kunne tage hjem med et væsentligt større udbytte på dette kursus end på de traditionelle.

Med afsæt i High Level structure fro ISO standarder, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.
Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle systemmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med ledelsessystemer inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af alle tre discipliner. Det kan kun anbefales at man læser de tre standarder grundigt inden fremmøde. Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.
Minimum antal deltagere: 5 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:
Underviser på kurset er Kristian Glæsel, der har været formand/Convenor for ISO’s udvikling af den nye internationale arbejdsmiljøstandard som har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet