Opgradering af allerede erhvervet Lead Auditor uddannelse til Lead Auditor ISO 9001:2015

Lead Auditor ISO 9001 opgradering

Opgradering af allerede erhvervet Lead Auditor uddannelse til Lead Auditor ISO 9001:2015

Formål:
Kurset vil give dig en fundamentel forståelse for den nye High Level Structure – den fælles ramme for alle nye ISO ledelsesstandarder. Med baggrund i denne ny struktur er ISO 9001:2015 skrevet med en grundlæggende anden tilgang og struktur end ISO 9001:2008.

På kurset får du opdateret din ”gamle” Lead Auditor uddannelse, så du er klædt på til at håndtere, implementere og auditere den nye ISO 9001:2015.

Du vil få en præcis forklaring af standarden, dens indhold, og det udbytte den kan give jeres organisation. Vi vil gennemgå, hvordan I med størst effekt får de enkelte krav implementeret, så de aktivt kan støtte jeres organisation i opnåelsen af jeres mål.

Ved at deltage i kurset får du:

  • Forståelse for indholdet i, og tankegangen bag, ISO 9001:2015.
  • Viden om, hvordan I kan gøre ledelsessystemet mere værdiskabende, og bruge muligheden til at opgraderes jeres organisation, så hele organisationen aktiveres og ansvarliggøres i kvalitetsarbejdet.
  • Viden om hvordan man opbygger et ledelsessystem, der virker.
  • Kurset afsluttes med en eksamen, og du får et certifikat på dine kompetencer.

Kursusbeskrivelse:
Få din eksisterende Lead Auditor uddannelse opgraderet til den nye ISO 9001:2015 standard, så du er klædt grundigt på til overgangen, og er opdateret på den nye fælles struktur i ISO ledelsesstandarderne.

Du bliver skarp på hvad den nye struktur betyder for jer i praksis, hvad den betyder for auditering af systemet, og på hvordan du bedst understøtter kvalitetsarbejdet i din organisation. På kurset lærer du, hvordan kvalitetsarbejdet, med den nye struktur, knyttes tættere til organisationens forretningsgang, for dermed at understøtte virksomhedens konkurrenceevne. Du får gode argumenter for integrering af kvalitetsarbejdet i den samlede forretningsgang, samt værktøjer til prioritering af organisationens kvalitetsarbejde.

Kurset indeholder ikke træning i auditteknik, da dette forudsættes som kendt stof fra tidligere Lead Auditor uddannelse. Gruppearbejde og forberedelse om aftenen må påregnes. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der har en Lead Auditor uddannelse i en af ledelsesstandarderne forvejen, og ønsker at få denne opgraderet på ISO 9001:2015.
Minimum deltagere: 5 personer – af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 9001:2015, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2015.

Kurset giver en forståelse for fordelene ved integrerede ledelsessystemer, og hvordan ledelsessystemet skaber værdi for organisationen.

Underviser:
Underviser på kurset er Kristian Glæsel, der har været formand/Convener for ISO´s udvikling af ISO 45001, og/eller anden ledende underviser fra Glaesel Academy, med tilsvarende erfaring med ledelsesstandarder i praksis.

Vi er mere end bare en standard:
Hos Glaesel HSEQ Management har vi mange års lederbaggrund, og praktisk erfaring indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det gør os i stand til at løfte kravende fra standarderne op til et effektivt og økonomisk fordelagtigt niveau. Vi fortæller ikke kun om kravene i standarden, men giver dig værdifuld viden om, hvordan du i praksis imødekommer kravene, og ikke mindst, hvordan din organisation kan bruge standarderne til at forbedre jeres konkurrenceevne.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet