Introduktion og opdatering til Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

course image

Introduktion og opdatering til Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Formål:
Bliv klædt på til at håndtere og implementere ISO 9001:2015

Kursusbeskrivelse:
Kursus i indsigt og forståelse af strukturen i den nye standard og hvilken betydning denne får for hele tankegangen bag ledelsesstandarder.
Hvordan kommer jeg fra den “gamle ISO 9001” til den nye. Hvilke nye krav stilles og hvad skal der til for at efterleve dem.

Kurset vil give dig forståelse for den nye High Level Structure (HLS) – den fælles ramme for alle ledelsesstandarder.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til personer, der i dagligdagen arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelsessystemer indenfor kvalitet.
Minimum antal deltagere: 4 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 9001:2015, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af kvalitetsledelsessystemer efter ISO 9001.

Kurset giver en forståelse for fordelene ved integrerede ledelsessystemer og hvordan ledelsessystemet skaber værdi for din organisation.

Underviser:
Kristian Glæsel

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet