Lead Auditor Miljø og Arbejdsmiljø på samme kursus

course image

Lead Auditor Miljø og Arbejdsmiljø på samme kursus

Lead Auditor ISO 45001:20xx
Lead Auditor ISO 14001:2015
Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljø – og miljøledelse på ét og samme kursus.

Eksamen vil blive gennemført efter ISO 45001 FDIS (final draft). Når ISO 45001 om kort tid er udgivet, vil der blive gennemført et kort opgraderingskursus, som er inkluderet i prisen.

Den nye arbejdsmiljøstandard er nu så langt, at vi er klar til at tilbyde uddannelse som Lead Auditor ISO 45001. Kombineret med at du bliver Lead Auditor i den nye ISO 14001:2015 og på kurset får en stor forståelse for, hvordan I netop nu med fordel kan integrere jeres systemer, er dette kursus et must for alle, der vil være med i front.

Bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 45001/OHSAS 18001:2008 og ISO 14001:2015 standarderne efter kravene i ISO 19011 og ISO 17021 der henholdsvis er standarderne for audit internt og certificeringsaudit.

Kursusbeskrivelse:
Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i?
Både ja og nej – kurset her dækker to standarder der er hinanden så lig at det er muligt at gennemgå dem begge samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. Hertil kommer en udvidet eksamen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil kunne tage hjem med et væsentligt større udbytte på dette kursus end på de traditionelle.

Med afsæt i de fremtidige ændringer inden for området gennemgår vi grundigt ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2008/ISO 45001 standarderne. Du vil få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.
Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med miljø- og arbejdsmiljøledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer. Det kan kun anbefales at man læser de to standarder grundigt inden fremmøde. Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.
Minimum antal deltagere: 5 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:
Underviser på kurset er Kristian Glæsel, der har været formand/Convenor for ISO’s udvikling af den nye internationale arbejdsmiljøstandard og/eller Marianne Ødum, som har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning.

IRCA Registrering eller ej?:
Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vores kurser ikke er registreret hos IRCA eller registreret i henhold til andre ordninger for den sags skyld. Det enkle svar er, at vi sætter pris på vores frihed til at sammensætte vores uddannelse ud fra sammensætningen af studerende og ud fra den nyeste viden på det pågældende område. Hvis vi skulle at registrere vores kurser, ville vi være bundet til at gennemføre vores uddannelser på en hel bestemt måde, med meget få muligheder for at tilpasse til de studerende og disses behov.

Så hvad er garantien for kvaliteten af den træning vi leverer?

I og med vi er involveret i udarbejdelsen af standarderne internationalt og dermed sidder med den nyeste viden på området og kombinerer dette med 20 års erfaring i auditarbejde, er vi er blandt de mest erfarne og kyndige virksomheder du kan finde på området for tolkning og forståelse af ledelses standarder. Dette er vores Brand og vores garanti til jer for at give den bedste træning idenfor området I kan finde.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet