Lead Auditor Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Auditor ISO 9001

Lead Auditor Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Bliv eksamineret Lead Auditor i kvalitetsledelse og bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 9001:2015 standarden i overensstemmelse med ISO 19011.

Kursusbeskrivelse:
Kurset gennemgår grundigt ISO 9001:2015 standarden. Med den som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.
Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med kvalitetsledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig uddannelse inden for auditering af kvalitetsledelsessystemer.
Minimum antal deltagere: 7 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

IRCA Registrering:
Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vores kurser ikke er registreret hos IRCA eller registreret i henhold til andre ordninger for den sags skyld. Det enkle svar er, at vi sætter pris på vores frihed til at sammensætte vores uddannelse ud fra sammensætningen af studerende og ud fra den nyeste viden på det pågældende område. Hvis vi skulle at registrere vores kurser, ville vi være bundet til at gennemføre vores uddannelser på en hel bestemt måde, med meget få muligheder for at tilpasse til de studerende og disses behov.

Så hvad er garantien for kvaliteten af den træning vi leverer?

I og med vi er involveret i udarbejdelsen af standarderne internationalt og dermed sidder med den nyeste viden på området og kombinerer dette med 20 års erfaring i auditarbejde, er vi er blandt de mest erfarne og kyndige virksomheder du kan finde på området for tolkning og forståelse af ledelses standarder. Dette er vores Brand og vores garanti til jer for at give den bedste træning idenfor området I kan finde.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet