Lead Auditor ISO 50001

Lead Auditor ISO 50001

Lead Auditor ISO 50001

Bliv eksamineret Lead Auditor i energiledelse og bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 50001:2011 standarden i overensstemmelse med ISO 19011:2012.

Dette er et 5-dages kursus. Vi tilbyder også 2-dages kursus i energiledelse for allerede uddannede Lead Auditorer ISO 14001

Kursusbeskrivelse:
Kurset gennemgår grundigt ISO 50001:2011 standarden og med den som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.
Kurset gennemføres i samarbejde med Videncenter for Drift og Vedligehold, som på højt fagligt niveau sikre grundig gennemgang af energikortlægning, baseline mv.
Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til miljø- og energiansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med miljø- og energiledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af energiledelsessystemer.
Minimum antal deltagere: 6 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

Udbytte:
At du selvstændigt og professionelt bliver i stand til at planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:
Fra Glaesel HSEQ Management ApS underviser Kristian Glæsel, der har mange års erfaringer med implementering, auditering og undervisning i ledelsesstandarder.
Fra Videncenter for Drift og Vedligehold under Fredericia Maskinmesterskole underviser lektor Jesper Nielsen og Lektor Peter Skovgaard, der har stor erfaring inden for den tekniske del af energiledelse.

IRCA Registrering:
Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vores kurser ikke er registreret hos IRCA eller registreret i henhold til andre ordninger for den sags skyld. Det enkle svar er, at vi sætter pris på vores frihed til at sammensætte vores uddannelse ud fra sammensætningen af studerende og ud fra den nyeste viden på det pågældende område. Hvis vi skulle at registrere vores kurser, ville vi være bundet til at gennemføre vores uddannelser på en hel bestemt måde, med meget få muligheder for at tilpasse til de studerende og disses behov.

Så hvad er garantien for kvaliteten af den træning vi leverer?

I og med vi er involveret i udarbejdelsen af standarderne internationalt og dermed sidder med den nyeste viden på området og det kombineret med 20 års erfaring i auditarbejde, er vi er blandt de mest erfarne og kyndige virksomheder du kan finde på området for tolkning og forståelse af ledelses standarder. Dette er vores Brand og vores garanti til jer for at give den bedste træning idenfor området.Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet