Lead Auditor ISO 45001:2018

Lead Auditor ISO 45001

Lead Auditor ISO 45001:2018


Den nye arbejdsmiljøstandard er nu på plads og på dansk, og vi er naturligvis klar til at tilbyde uddannelse som Lead Auditor ISO 45001:2018

Kursusbeskrivelse:
Undervisningen gennemføres af formanden for den arbejdsgruppe der har skrevet standarden så du får undervisningen direkte fra hestens mund.

ISO 45001 er en helt ny standard og således ikke blot en opdatering af OHSAS 18001 - kurset er således også en helt ny tilgang til både det at arbejde med arbejdsmiljøledelse og i særdeleshed til auditor rollen. Så selvom du måtte have en lead auditor uddannelse på de gamle standarder vil vi kraftigt anbefale at du tager hele dette kursus med for at stå bedst muligt rustet til at møde de udfordringer der ligger i denne standard.

Kurset har to væsentlige formål. Det ene er naturligvis at du lærer håndværket ”at auditere” på bedst mulige måde. Det andet formål der er nok så vigtigt, er at du lærer at forstå standarden og dens måde at arbejde på, hvilket i sig selv er en udfordring.

Du vil få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med arbejdsmiljøledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.

Udbytte:
Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:
Kristian Glæsel

IRCA Registrering:
Der eksisterer ingen IRCA registrering på ISO 45001 endnu.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet