Introduktion til Energiledelse ISO 50001:2011

course image

Introduktion til Energiledelse ISO 50001:2011

Hvad er ISO 50001:
Energiledelse er vejen til systematisk ledelse af virksomhedens energi- og klimaindsats.
Effektiv energiledelse både godt for miljøet og for virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne.
Den internationale standard for opbygning af et energiledelsessystem hedder ISO 50001.
Energiledelse efter ISO 50001 er en dokumenteret og systematisk metode til at sikre energioptimale løsninger til gavn for både virksomheden og ikke mindst samfundet.
ISO 50001 standarden indeholder en række centrale kravelementer fra ledelsens forpligtigelse til løbende, at arbejde med forbedringer af virksomhedens energi præstationer til ledelsens årlige evaluering af indsatsen. Ledelsen skal stå i spidsen for en energipolitik, fulgt op af konkrete målsætninger for energiarbejdet.

Kursusbeskrivelse:
På kurset får du en detaljeret gennemgang af standardens kravelementer suppleret med forskellige værktøjer. Vi kommer ind på, hvad energisyn betyder for din virksomhed.
Der er en stor overlapning mellem ISO 50001 og ISO 14001. I kommer ind på synergien mellem ledelsessystemerne.

Vi tilbyder også uddannelse som Lead Auditor ISO 50001.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til miljøansvarlige, ledere, auditorer og personer som arbejder med energiledelse indenfor industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig introduktion energiledelsessystemer.
Minimum antal deltagere: 4 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.
Undervisningen veksler mellem teori, cases, selvstændigt arbejde og gruppeopgaver.

Underviser:
Kristian Glæsel

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet