Glaesel Akademi

Vælg en kategori og se hvilke kurser der blive udbudt i

Glaesel AkademiTriple Auditor

Triple Auditor

Lead Auditor Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet på samme kursus

Læs mere
ISO 45001

Lead Auditor ISO 45001 opgradering

Bliv opgraderet i ISO 45001

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor ISO 14001 opgradering

Bliv opgraderet i ISO 14001

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor ISO 9001 opgradering

Bliv opgraderet i ISO 9001

Læs mere
ISO 45001

Lead Auditor ISO 45001

Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljø –
I den nye standard

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor Miljø og Arbejdsmiljø på samme kursus

Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljø – og miljøledelse på ét og samme kursus.

Læs mere
Blog Image

Introduktion til Energiledelse ISO 50001:2011

Energiledelse er vejen til systematisk ledelse af virksomhedens energi- og klimaindsats.

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor ISO 50001

Bliv eksamineret Lead Auditor i energiledelse og bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 50001:2011 standarden i overensstemmelse med ISO 19011:2012.

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor ISO 50001 for eksisterende Lead Auditorer i ISO 14001

På kurset gennemgås de grundlæggende elementer i DS/EN ISO 50001:2011 og de principper der ligger bag opbygningen af et effektivt energiledelsessystem samt hvordan det kan kobles sammen med DS/EN ISO 14001:2015.

Læs mere
Blog Image

Ledelse af ledelsessystemer – for chefer og ledere

Dette kursus henvender sig til Chefer på alle niveauer der til dagligt bliver berørt af virksomhedens ledelsessystem uden at være direkte ansvarlig for driften af systemet

Læs mere
Blog Image

ATEX direktiverne

Få en grundig forståelse for de to direktiver hver især og forstå hvordan de to direktiver arbejder sammen

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Bliv eksamineret Lead Auditor i kvalitetsledelse og bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 9001:2015 standarden i overensstemmelse med ISO 19011.

Læs mere
Blog Image

ISO 14001 - Implementering af miljøledelse og succes

Bliv klædt på til at håndtere og implementere den nye ISO 14001:2015

Læs mere
Blog Image

ISO 45001 - Implementering af arbejdsmiljøledelse med succes

Bliv klædt på til at håndtere og implementere den nye ISO 45001 som forventes at komme i efteråret 2016.

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor Miljøledelse ISO 14001:2015

Kurset gennemgår grundigt ISO 14001:2015 standarden og med den som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditorrolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer.

Read More
Blog Image

Introduktion til ISO 14031:2013

Forstå principperne og indholdet i ISO 14031, så du kan opbygge og/eller vedligeholde relevante KPI'er for virksomhedens miljø ansvar, som kan understøtte virksomhedens miljøindsats generelt.

Læs mere
Blog Image

Introduktion og opdatering til Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Kursus i indsigt og forståelse af strukturen i den nye standard og hvilken betydning denne får for hele tankegangen bag ledelsesstandarder.

Læs mere
Blog Image

Lead Auditor ISO 9001:2015 overbygningskursus

Blive Lead Auditor i ISO 9001 på bare to dage - kurset forudsætter Lead Auditor miljø eller arbejdsmiljø

Læs mere
Blog Image

Leverandøraudit kursus

Leverandøraudit er på alle måder den sværeste af alle audit disciplinerne og bør derfor håndteres af auditorer med særlige kompetencer.

Læs mere
Blog Image

Intern Audit

Bliv klædt på til at blive en kompetent intern auditor i din virksomhed, så du kan gennemføre audits i overensstemmelse med ISO 19011

Læs mere
Blog Image

Kombinering og implementering af ledelsessystemer ifølge PAS 99

Ledelses systemer hjælper dig til at optimere din organisation og måden at arbejde på.

Læs mere
Blog Image

Introduktion til CSR (Corporate Social Responsibility) ISO 26000:2010

Forstå principperne og indholdet i ISO 26000, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et ledelsessystem for virksomhedens sociale ansvar, som kan certificeres I overensstemmelse med DS 49001.

Læs mere