Glaesel Apps

GAP

Analyse

Stærkt værktøj udviklet i et tæt samarbejde imellem iMS Risk Solutions og Glaesel HSEQ Management

Skab et overblik over din virksomheds styrker og svagheder i forhold til ISO 9001. Få et præcist billede af hvor stor en del af standarden din virksomhed har implementeret.

Værktøjet kan bruges hvis du er i gang med at opgradere til 2015 versionen eller som et systematisk audit værktøj.

Få alt dette til en langt bedre pris end en stor konsulent regning!

Værktøjet koster DKK 1000,- excl moms.

Tryk her for at gå til GAP-Analyse værktøjet

GAP-analysen er etableret i et samarbejde mellem iMS Risk Solutions (UK) og Glaesel HSEQ Management (DK) - bag disse organisationer vil I finde David Smith og Kristian Glæsel.
David Smith er formand for ISO/PC 283/ISO 45001 og beklæder en række andre poster i forbindelse med udvikling og implementering af ledelsessystemer. Han var manden bag udviklingen af BS 7750 - forløberen for ISO 14001 og er forfatter til et antal bøger om implementering af ledelsessystemer

Kristian Glæsel fra Glaesel HSEQ Management har arbejdet med ISO-standarder i snart 20 år. Han er medlem af ”The OHSAS Projektet Group”, der står bag OHSAS 18001, han deltog i revisionen af ISO 19011 og er ligeledes med i revisionen af den kommende udgave af denne standard. Yderligere er han Convener (projekt chef) for ISO45001/PC283/WG1, som udarbejder den kommende ISO standard for arbejdsmiljø.
Begge herrer har en omfattende viden og erfaring inden for standardisering og fortolkning af disse ledelsesstandarder.