Audit

Uafhængige

audit eksperter

Audit af enhver type er helt naturligt et af vore kernekompetencer. Vi udfører audit over hele kloden både som 3. og 2. part (certificeringsaudit og leverandøraudit).

Vi oplever en stigende efterspørgsel på intern audit og har i overtaget intern audit for en række virksomheder. Dette sikrer uvildighed og er på den lange bane en væsentligt billigere løsning. Vores auditorer er altid opdaterede på både standarder og lovgivning. De auditerer som en væsentlig del af deres daglige arbejde og derfor holdes både viden og teknik skarp.

Tillid


Audit er lang hen ad vejen en tillidssag. Vores auditorer har alle mange års erfaring fra både ind- og udland fra audit af en hver karakter.image


Det er helt grundlæggende i implementeringen af et Ledelsessystem, at det skal bidrage positivt til selskabets drift og succes. Hvis dette ikke er tilfældet , bør det omskrives eller blot smides væk. Kristian Glæsel, Adm. Direktør

image

Leverandøraudit


Der er stor efterspørgsel på vore leverandør auditor korps. Ikke overraskende kommer der større og større fokus på leverandører og deres underleverandører. Fokus både i forhold til den aktuelle ydelse, og ikke mindst i forhold til leverandørens generelle image. Ingen virksomhed ønsker offentligt at blive relateret til en underleverandør, der ikke lever op til almindelige normer.
Vores auditorer bruges i større og større udstrækning til:

  • at verificere en leverandørs evne til at agere efter gældende normer

  • at vurdere leverandørens evne til at levere et givent produkt i overensstemmelse med den underskrevne kontrakt

  • prækvalificering af kommende leverandører