ATEX
image

Med ATEX-direktiverne sættes der fokus på ansvar.


Virksomhederne der sælger produkter der skal fungere i et miljø, hvor der KAN forekomme en eksplosiv atmosfære, skal ikke blot CE-mærke produktet, men skal også sørge for ATEX mærkning.
Manglende overholdelse af ATEX-direktiverne er strafbelagt med bøde og fængsel, og placeringen af ansvaret ligger hos den enkelte producent.

Mange er stadig usikre på sammenhængen mellem de to ATEX – direktiver:

Anvendelsesdirektivet 1999/92/EF

  • minimumsforskrift for forbedring af sikkerheden og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for en eksplosiv atmosfære, gældende fra 30. juni 2006.

Alle virksomheder SKAL udarbejde en risikovurdering, for at afklare om man kan helt – eller lejlighedsvist kan have en eksplosiv atmosfære i virksomheden eller dele af virksomheden og virksomheden SKAL indrette virksomheden med det ”rigtige” udstyr / maskiner og arbejdsvejledninger, så det er sikkert for medarbejderne at udføre deres arbejde.

Indretningsdirektivet 2014/34/EU (tidligere 94/9/EF)

  • Et særdirektiv til maskindirektivet der oprindeligt var gældende fra 30. juni 2006.
    ENS REGLER I EU

Sælger man udstyr SKAL man spørge ind til det miljø udstyret/maskinen skal fungere i.
Selvfølgelig skal udstyret/maskinen kunne fungere sikkert i det aktuelle miljø, og det kræver at man, via dokumentationen vejleder og instruerer brugeren optimalt.


ATEX-direktiverne omsat til praksis - den superkorte version

Direktiv 1999/92/EF foreskriver, at der foretages en risikovurdering af virksomheden med henblik på identificering af mulige eksplosionsfarlige områder.

Områder klassificeret som eksplosive skal herefter inddeles i zoner alt efter risici, hyppighed og om der er tale om gas- eller støvholdige atmosfærer.

  • Zone 0, 1 og 2 omfatter gas, dampe eller væsker
  • Zone 20, 21 og 22 omfatter brændbart støv i luften

Kravene til udstyr og maskiner, der må bruges i eksplosionsfarlige områder, er fastsat i direktiv 2014/34/EU. Producenter af maskiner og udstyr bliver nødt til internt at tage stilling til om de vil og kan fremstille og levere udstyr, der lever op til de skærpede krav i direktivet. Udstyr og maskiner, som lever op til direktiv 2014/34/EF, må bære Ex-mærket.


Dokumentation er i dag vigtigt salgsmateriale.

Ansvaret for udstyr, der skal integreres i andet udstyr / maskiner, overtages af den, der sammenbygger det, hvilket giver stadig stigende krav til underleverandørerne om medlevering af komplet dokumentation.

Virksomhedernes dokumentation er derfor i højsædet og et knusende godt salgsargument i en tid, hvor direktiverne strammer grebet om industrien.

ATEX direktiverne sætter krav, men desværre er mange virksomheder stadig uvidende om ATEX direktivernes eksistens - eller halter bagefter, fordi man er usikker på arbejdsopgaverne.


Vi afholder både kurser og kaffemøder der kan give overblik over arbejdsopgaverne for begge direktiver.

Hvor får min virksomhed hjælp

Hvordan skal virksomhederne overskue at få implementeret direktiverne i praksis, og findes ressourcerne hertil internt i virksomheden?

Virksomhederne må vurdere, om de vil trække på ekstern viden, eller om de selv har mod på at løse opgaven. Nogle virksomheder vælger at efteruddanne sine medarbejdere via kurser m.v. Det er dog de færreste virksomheder, der alene kan klare sig med det.

Alternativet vil ofte være et samarbejde mellem virksomheden og et konsulentfirma, der dels medvirker til uddannelse af virksomhedens medarbejdere og dels iværksætter aktuelle projekter vedr. den nødvendige dokumentation omkring virksomheden og dens produkter.

Kaffemøder:

Sådan er samspillet mellem de to ATEX direktiver.
Kom forbi til et par hyggelige timer og få en sandwich og en kop kaffe. Få inspiration og muligheden for at networke med kolleger i branchen.

Mange kender stadig kun ATEX direktiverne på et overfladisk niveau. Vi ridser samspillet mellem de to direktiver op og giver et overfladisk kendskab til de to direktiver hver især.
1999/92/EU minimumsdirektiv henvendt til produktionsvirksomheder 2014/34/EU ens krav i EU henvendt til fabrikanter af maskiner og udstyr.

Sådan er samspillet mellem de to ATEX direktiver.
Kom forbi til et par hyggelige timer og få en sandwich og en kop kaffe. Få inspiration og muligheden for at networke med kolleger i branchen.

Vi gennemgår et par vigtig punkter i forbindelse med CE-mærkning og dokumentation.

CE mærkning - ansvar og pligter.
Fokus på brugervenlighed.
Derfor er dokumentation vigtigt salgsmateriale.

Se vores ATEX kursus her.